Welkom by die webblad van Kinders van die Lig

Kinders van die Lig het in 1997 ontstaan as ‘n evangelisasie en uitreikaksie van die Afrikaanse Protestantse Kerk Pretoria-Oos. Huidiglik staan Kinders van die Lig onder toesig van die Afrikaanse Protestante Kerke van Pretoria-Oos en Wesmoot.  Kinders van die Lig wil uiting gee aan God se opdrag deur sy Woord te verkondig deur middel van jeugkampe. Ons wil nie alleen die Lig in die duister wêreld laat skyn nie, maar ons wil ook die vlam in harte aansteek wat dit weer verder kan dra. Daarom poog ons om die nodige toerusting en ondersteuningsraamwerk aan die kinders te verskaf waardeur hulle selfstandige dissipels van Jesus Christus kan word. Alhoewel ons op die kinders fokus poog ons ook om die Lig deur te laat breek aan die ouers en so ook aan die hele gemeenskap.

Jongste Nuus

Nuusbrief #01/2015

Nuusbrief #01/2015

Lees meer

Nuusbrief #02/2014

Nuusbrief #02/2014

Lees meer

Nuusbrief #01/2014

Nuusbrief #01/2014

Lees meer

Maartkamp 2013

Ons het weer gekamp vanaf die 21ste tot die 28ste Maart 2013 by die Zarivonco kampterrein naby Hartbeespoortdam. Daar was 35 laerskoolkinders (14 seuns, 21 dogters) wat saam met ons gekamp het.  Die groepleiers het omgesien na elke groepie van … Continue reading

Lees meer

Aprilkamp 2012

Ons afgelope Aprilkamp het plaasgevind die 31ste Maart tot die 6de April onder leiding van Pieter Kruger. Die kamp het weer plaasgevind by die kampterrein, Zarivonco, naby Harbeespoortdam. Daar was 30 dogters op die kamp gewees en 6 groepleiers wat … Continue reading

Lees meer

Pitkos

Hosea 6:3

“En laat ons ken — laat ons dit najaag om die HERE te ken; sy opgang is so seker soos die dagbreek, en Hy sal tot ons kom soos die reën, soos die laat reëns wat die aarde besproei.”

Daniël 12:3

“Die verstandige leiers sal skitter met die glans van die hemel self, en dié wat baie mense op die regte pad gelei het, sal vir altyd skitter soos die sterre.” (Nuwe Vertaling, 1983)

Johannes 3:36

“Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe; maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom.” – 1953 Vertaling

Galásiërs 2:20,21

Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het. Ek verwerp nie die genade van God nie; want as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus tevergeefs gesterwe.

Jakobus 4:10

“Verneder julle voor die Here, en Hy sal julle verhoog. “