Bybelstudies

Waarom Bybelstudie?

2 Tim. 3: 15- 17

“en dat jy van kleins af die heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus.  Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk toegerus.”.

Die Bybelstudies en praatjies is die hoogtepunt van die kamp se aktiwiteite. Dit is tog daardeur dat ons ons primêre doel bereik, naamlik om die evangelie aan die kinders oor te dra. Daar gaan baie voorbereiding daarin sodat dit effektief, interessant en skrifgetrou aangebied kan word vir die kinders.  Groepbybelstudie skep ’n geleentheid vir gesamentlike besinning. Die hoogste pieke van berg Everest kon nog net deur ’n spanpoging bereik word.  Wisselwerking van gedagtes help ’n groeplid om ’n skrifgedeelte dieper te verstaan.

Comments are closed.