Kampe

LAERSKOOLKAMPE

Hierdie is die hartklop van die aksie. Kinders rondom graad 5 tot 7 ouderdom (11 – 13 jaar), word geïdentifiseer, dikwels in samewerking met die skole, en uitgenooi om ‘n gratis kamp by te woon.

Op die kampe word na die geestelike, sielkundige en fisiese behoeftes van die kinders omgesien. Bekwame personeel hou toesig oor die kinders en verleen hulp, bystand en begeleiding aan kinders met probleme.  Elke spanlid moet eers ‘n opleidingsnaweek bywoon voor hy/sy op die kamp mag gaan. Die kinders word in groepe van 3 tot 5 by ‘n groepleier ingedeel wat verantwoordelik is om na al hulle behoeftes om te sien.

Daar word gesonde ontspanning aan die kinders gebied, kreatiewe projekte aangepak, Bybelstudies en praatjies gehou, persoonlike gesprekke met die kinders gevoer en groot pret is aan die orde van elke dag.  Die kampe bied aan die kinders ‘n veilige ruimte waar hulle weg van ongunstige omstandighede hul ten volle kan uitleef.  Die kampe duur gewoonlik tussen 7 en 10 dae en word tradisioneel in die April- en Desember skoolvakansies aangebied.

HOЁRSKOOLKAMPE

Baie kinders bly betrokke by “Kinders van die Lig”, ook as hulle hoërskool toe gaan.  Om die rede bied ons naweekkampe vir die hoërskoolkinders aan waar die werk van die laerskoolkampe voortgesit word en verdere begeleiding aan hulle gegee kan word.  Die behoeftes van hoërskoolkinders verskil van dié van laerskoolkinders en daarom is die benadering wat ons op die hoërskoolkampe volg ook effens anders.  Die kinders word byvoorbeeld op ‘n meer volwasse wyse hanteer en die programme word ’n bietjie meer informeel gehou.

KAMPOPSET EN PERSONEEL

Om ’n kamp aan te bied is daar personeel nodig.  Die personeel is dan verantwoordelik dat alle take wat aan hom opgelê is nagekom en uitgevoer word.

Die hoeveelheid van die personeel word bepaal deur die teikengroep en doelstellings van die kamp.  Elkeen wat saamgaan het ’n spesifieke rol op ’n kamp.  Dit is nie toevallig dat jy besluit het om te gaan kamp nie.  God het dit so bepaal en wil jou gebruik.  “En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is: is dit profesie, na die maat van die geloof; of bediening, in die werk van bediening; of wie leer, in die lering; of wie vermaan, in die vermaning; wie uitdeel, in opregtheid; wie ’n voorganger is, met ywer; wie barmhartigheid bewys, met blymoedigheid.”- Rom. 12: 6- 8

Hier volg ‘n opsomming van die uiteensetting van die kamp se personeel en elke persoon se taak:

Die Kampleier:

’n Kamp moet ’n leier hê.  ’n Skip het net een kaptein, en so ook ’n kamp.  Die kampleier druk die knoppies, hy handhaaf op ’n vriendelike dog besliste wyse die dissipline.  Dit is die persoon wat oorhoofs vir die goeie afloop van die kamp verantwoordelik is.

Die Geestelike leier (Dominee):

Geestelike leier moet die hartklop van die jeug of teikengroep ken, lief wees vir hulle en belangstel in hulle.  Dit is die geestelike leier se werk om Bybelstudies op te stel en te lei op die kamp.  Die geestelike leier is ook verantwoordelik vir praatjies op die kamp.  Verder help hy uit met vrae en probleme wat opduik by groepleiers of by kinders op die kamp.

Groepleiers (Laerskoolkampe):

 Groepleiers ontvang elkeen ’n spannetjie van ± vier kinders en is 24 uur per dag, vir die volle duur van ’n kamp verantwoordelik vir daardie groepie(’n dame vir dogters, ’n man vir seuns).  Vir die volle tydsduur van ’n kamp moet die groepleier alles saam met sy/haar groepie doen.  Dit sluit o.a in: eet, slaap, speel, Bybelstudie, ens, ens. (Dit is baie uitputtend, maar ’n goeie groepleier moet kan volhard).

Een van die belangrikste doelwitte van die kamp is om ’n verhouding van vertroue met elke kind in die groepie op te bou.  Wat dit betref speel ’n groepleier ’n ontsaglike belangrike rol.  So ’n verhouding van vertroue kom nie vanself nie.  Dit vra moeite en geduld.  Die groepleier moet as te ware na elke kind in sy/haar groep afbuig en met opregte aandag en belangstelling volhard, sodat nie net ’n vertrouensband nie, maar werklik ’n liefdesband kan ontwikkel.  Wat die groepleier egter gou besef is dat hy as groepleier nie alleen vir seerkry van kindertjies iets beteken nie, maar dat hy sélf ook wonderlike geloofsverryking en geestelike groei beleef.

Ander lede

Verder is daar addisionele lede (addo’s) wat uithelp deur programme aan te bied, en partykeer groepleiers wat uitgeput raak af te los vir so rukkie.

Dan is daar die kookpersoon wat verantwoordelik is vir etes op die kamp.  Daar is gewoonlik ook kosaddo’s wat hom/haar uithelp in die kombuis.

Verder is daar ‘n sangleier verantwoordelik om leiding te neem by die sing van liedjies, en ‘n sportleier wat verantwoordelik is vi rsporttoerusting by aktiwiteite.

Comments are closed.