Kampreels vir kinders

 1. Wanneer die fluitjie blaas moet almal onmiddellik reageer, hetsy dit is om nader te kom of om stil te bly.
 2. Voor etes en by die opskeptafels, staan die kinders in rye agtermekaar met die groepleier by sy groepie.
 3. Alle etes word begin en afgesluit met ‘n gebed.  Dit beteken GEEN kind mag gaan skottelgoed was voordat die teken daarvoor gegee is nie.
 4. Jy moet al die kos wat vir jou ingeskep is, opeet.  Jy mag skep soveel as wat jy wil en jy mag “nee dankie” sê, maar kos mag nie weggegooi word nie.  Dit sal tot gevolg hê dat al die seuns/meisies die volgende ete sonder kos sal bly (Hetsy dit ‘n seun/meisie is wat die kos weggegooi het).
 5. Sê “dankie” wanneer die kos ingeskep word
 6. Die aanspreekvorm is “oom” en “tannie”.  Dit geld ook as voor die kinders gepraat word.
 7. Seuns staan wanneer daar gebid word (behalwe as gedank word na ete).
 8. Geen meisies in seunslokale nie en geen seuns naby meisieslokale nie.
 9. Geen kind mag sonder toestemming in die slaaplokale ingaan nie.
 10. Stiptelikheid is ‘n streng vereiste – almal moet betyds wees.
 11. Almal neem aan al die aktiwiteite deel.
 12. Die spanlid mag geen ander spanlid voor die kinders aanspreek of bevraagteken nie.
 13. Die kind gaan nie sonder sy groepleier na mediese hulp nie.  Dit is uiters noodsaaklik dat die groepleier elke keer sal saam gaan.
 14. Daar mag geen mediese hulp tydens ete of praatjie wees nie, tensy dit ‘n noodgeval is.
 15. Die spanlid moet altyd behulpsaam wees.  Die spanlid moet kyk waar hy/sy hulp kan aanbied.
 16. Sorg dat die tente/kamers te alle tye netjies is.

Comments are closed.