Kampreels vir personeel

1. Geen spanlid mag ’n ander spanlid voor die kinders aanspreek of bevraagteken nie. Spanlede kan mekaar tydens afblaassessie aanvat.
2. Geen spanlid mag vir ’n ander groepleier se kind gaan klere uitsoek en vir die kind gee nie. Elke groepleier doen dit self.
3. Indien ’n kind met iemand anders as sy groepleier identifiseer, moet die groepleier daarvan kennis neem sonder om in te meng. As dit ’n kind is wat met almal oor sy probleme praat, moet die kind na sy groepleier terug verwys word.
4. As ’n kind by jou kom kla omdat ’n ander spanlid hom gestraf het, mag jy geen simpatie toon nie. Jy moet hom terug verwys na die persoon wat hom gestraf het. Dit keer dat die kind nie die twee spanlede teen mekaar afspeel nie.
5. Die spanlid moet altyd behulpsaam wees. Die spanlid moet kyk waar hy/sy hulp kan aanbied.
6. Sorg dat daar altyd iemand op diens is buite die badkamers tydens strorttyd. Dit sal afloerdery voorkom.
7. Die kombuis sluit 23:00. Los die kombuis skoon soos wat jy dit gekry het.
8. Spanlede moet gaan slaap na afloop van die afblaassessie(23:00). Reël met kampleier indien jy met ’n sinvolle rede later wil op bly. As jy moeg is dan word jy geirriteerd.
9. Koeldrank of nagereg mag nie tydens die huidige ete weggeneem word nie. Die straf word oorgedra na die volgende ete.
10. Spanlede moet sorg dat hulle wakker bly tydens die eredienste(die regte voorbeeld stel).
11. Moenie jou eie asook ander spanlede se ouderdomme bekend maak aan kinders nie, want dit gee gesag ’n knou.
12. Geen verhoudings tussen spanlede mag bekend gemaak word voor die kinders nie.
13. Geen fisiese kontak tussen spanlede.
14. Elke addisionele lid moet kyk waanneer is hy/sy op diens wanneer die kinders gaan slaap.
15. Geen spanlid mag probleme van ’n kind oplos nie, slegs die groepleier van daardie kind. Die probleme van die kind kan by afblaassessie met die groepleier bespreek word.

Comments are closed.