Opvolgaksies

Die werk wat op die kamp begin is, mag nie net daar gelaat word nie.  Nasorg is vir ons van uiters belang.  Die groepleier is verantwoordelik vir persoonlike en groepopvolg:

Persoonlike opvolg.

  • Persoonlike besoeke aan die kind en sy ouerhuis.
  • Briefwisseling
  • Telefoniese kontak.
  • Reël dat die kind in ’n kerk kom indien hy die behoefte het maar nie die geleentheid nie.

Persoonlike opvolg is veral belangrik in gevalle waar probleme na vore gekom het.  Die groepleier moet die pad saam met die kind loop; en ook professionele hulp kry indien nodig

Groepsopvolg

Dit is ’n georganiseerde opvolg geleentheid.  Eenkeer ‘n maand word daar ‘n opvolg aksie gereel waar ons die kinders weer bymekaarkry.  Daar word vooraf ’n program vir sulke opvolge beplan en gewoonlik sluit dit ’n Bybelstudie, samesang, speletjies en ‘n ete in.  Opvolgaksies skep geleentheid daarvoor dat kinders kontak kan behou met hulle groepleier van die kamp, vriende wat hulle op kampe gemaak het, ens.  Natuurlik is dit ook ‘n gulde geleentheid om met die kinders te gesels oor hul huidige omstandighede.

Comments are closed.