Werkswyse

Kinders van die Lig is hoofsaaklik werksaam in die Weste van Pretoria.  Ons reik uit na kinders van alle kerkverbande, sowel as kerklose gesinne. Gesinne wat aan ‘n Christelike kerk behoort word aangemoedig om by hulle eie gemeente in te skakel.

Die kinders waarmee ons werk is meestal kinders in nood, afkomstig van swak sosio-ekonomiese areas. Die kinders word elke dag gekonfronteer met sake soos: verwaarlosing, liefdeloosheid en onbestendige omstandighede.  Ons word herinner aan Jesus se woorde:

“Maar gaan leer wat dit beteken: Ek wil barmhartigheid hê en nie offerhande nie; want Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering.” (Mat 9:13)

Om die doel te bereik hou ons onder andere twee Laerskoolkampe per jaar. Hierdie kampe, wat in April en Desember geskied, is die hartklop van Kinders van die Lig. Daar is ander behoeftes wat mettertyd deur Kinders van die Lig aangespreek is:
• Hoërskoolkampe
• Maandelikse byeenkomste (opvolgaksies) saam met die kinders,
• Vir die kinders wat nie by ‘n kerk inskakel nie, word daar saamrygeleenthede na die A.P. Kerk Wesmoot gebied. Hier skakel die kinders by die Verbondsonderrig in.

‘n Dringende beroep word op elkeen van ons geplaas in Jesus se woorde in Mattheus 25:45:

“…Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit nie gedoen het aan een van hierdie geringstes nie, het julle dit aan My ook nie gedoen nie.”

Word diensbaar. Bid vir Kinders van die Lig. Neem vrymoedigheid om in te skakel.

Ons kan saam met die kinders ons lied sing: Kinders van die Lig, wat ‘n wonderlike naam! Wat ‘n wonderlike Vader is God die Skepperheer…

 

Comments are closed.