Barmhartigheid

“Ek het julle in alles getoon dat ons deur so te arbei die swakkes moet help en die woorde van die Here Jesus moet onthou, dat Hy gesê het: dit is saliger om te gee as om te ontvang.”- Hand. 20: 35

 “Maar gaan leer wat dit beteken: Ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie; want Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering.”- Matt. 9: 13

 “Reine en onbesmette godsdiens voor God en die Vader is dit: om wese en weduwees in hulle verdrukking te besoek en jou vlekkeloos te bewaar van die wêreld.”- Jak. 1: 27

“’n man wat ’n weldaad bewys, doen goed aan sy eie siel.”- Spr. 11: 17a.

“Wie hom ontferm oor die arme, leen aan die Here: en Hy sal hom sy weldaad vergelde.”- Spr. 19: 17

Diens van barmhartigheid in kamp terme behels die volgende:

1.           Om die kind vir ’n tyd lank weg te neem uit sy omstandighede en net ’n lekker “vakansie” te bied binne veilige en gesonde omstandighede.  Pret vir die kind moet die uitgangspunt van die kamp wees!

2.           Om vir die kind al die nodige te gee vir die week wat hy op die kamp is, asook sekere dinge wat hy saam kan neem huis toe na die kamp, soos ’n stel klere.

3.           Opheffing, bystand en hulp aan ons volk se kinders in nood.

Die wyse waarop dit egter aangepak moet word, is soos volg:

“Pas op dat julle nie jul liefdadigheid voor die mense bewys om deur hulle raakgesien te word nie; anders het julle geen loon by julle Vader wat in die hemele is nie.  Wanneer jy dan liefdadigheid bewys, moenie ’n trompet voor jou blaas soos die geveinsdes in die sinagoges en op die strate doen, dat hulle deur die mense geëer kan word nie.  Voorwaar Ek sê vir julle, hulle het hul loon weg.  Maar jy, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees; en jou Vader wat in die verborgene sien, Hy sal jou in die openbaar vergelde.”– Matt. 6: 1- 4

Comments are closed.