Evangelisasie

Die hoofdoel vir ons is die opdrag om die evangelie te gaan verkondig soos wat die opgeteken is in Matt. 28: 19 en Hand. 1: 8.  Dit behels dan die volgende:

1. Verkondiging van die evangelie en oordra van kennis in Bybelstudies, praatjies en persoonlike gesprekke.

2. Uitleef van die evangelie deur ’n voorbeeld te stel van ’n Christelike lewenswandel en ware liefde aan God en my medemens (veral vir die kind).

3. Begeleiding te doen deur die kind by te staan en saam met hom die pad te loop, hetsy dit is op die weg van heiligmaking na geestelike volwassenheid of bystand met probleme wat in sy lewe uitgesorteer moet word of waarvoor hy net ’n helpende hand nodig het.

4. Opvoedingswerk te doen deur basiese maniere (gebaseer op Bybelse norme) by die kind aan te kweek.

Comments are closed.