Ons teikengroep


Ons teikengroep is skoolkinders wat uit ’n minder gegoede omgewing (“sosio – ekonomies en intellektueel agtergeblewe groot stadsareas”) kom.

Al hierdie kinders is doodgewone kinders, waarvan meeste êrens in sy/ haar lewe ernstige probleme ondervind het of nog steeds ondervind.
 
Die kind se huislike omstandighede


Die meeste kinders kom uit huise waar daar probleme is. Baie gesinne is gebroke (pa en ma is geskei) en dikwels kom buite egtelike verhoudings en onsedelikheid voor.  Die kinders is maar toevallig ook daar al hoort hulle nie regtig iewers tuis nie.

Algemene kenmerke van gesinne is:
– Drankmisbruik
-Verbrokkeling
-Onstabiliteit
-Aggressiwiteit
-Voortdurende konfliksituasies
-Permissiwiteit
-Ongedissiplineerdheid
-Gebrek aan liefde en opvoeding

Comments are closed.