Motief

Ons motief vir die kamp spruit uit die liefde wat God vir ons het.

“Hierin is die liefde: nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat Hy ons liefgehad het en sy Seun gestuur het as ’n versoening vir ons sondes.”- 1 Joh. 4: 10.

“Ons het hom lief omdat Hy ons eerste liefgehad het.”- 1 Joh. 4:19.

“Maar God bewys Sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.”- Rom. 5: 8.

“Want die liefde van Christus dring ons.”- 2 Kor. 5:14.

Hoe kan ons dan anders as om vir God, die evangelie van Christus, die verlore lammers van sy kudde en ons volksmense in nood ook lief te hê nie!

Alles wat ons ontvang het, is genade, ja elke gawe daal van die hemel neer (Jak. 1: 17).  Die verlossing in Christus is net genade (Ef. 2:8) en al die ander seëninge wat ons daarby ontvang het, is boonop genade op genade: “En uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade.” – Joh. 1: 16.

God se genade sluit dinge in soos ’n wonderlike ouerhuis waar ek onder stabiele omstandighede kon groot word en van God leer, ouers wat vir my omgee en hope liefde onvoorwaardelik aan my bewys het, genoegsame (en lekker) kos elke dag, meer as genoeg om aan te trek, geleenthede vir tersiêre opleiding, ens. ens. ens. ens. ens. ens. ens. ens.

Sal ons dan nie ietsie van dit wat die Vader uit sy genade aan ons geskenk het, uit oorvloedige dankbaarheid ook aan die kinders wil gee nie?

Ons kan saam met gesang 353: 5 sê:

Dank, Vader, dank vir U genade –

Dis onverdiende guns alleen!

Beoordeel U na reg my dade,

Waar sal ek skuil, waar vlug ek heen?

Maar nee, ek mag, ek wil nie vrees nie,

U spreek my vry om Jesus bloed;

ek sal nie meer bekommerd wees nie –

in Hom is rus vir my gemoed.

Wat die Bybel sê oor sulke werk – Jes. 58: 6, 7:

“Is dit nie die vas wat Ek verkies nie: dat julle losmaak die bande van goddeloosheid, dat julle afhaal die stroppe van die juk en vry laat weggaan die verdruktes en elke juk stukkend breek?  Is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het, en ellendiges, swerwelinge in die huis inbring nie?  As jy iemand sien wat naak is, dat jy hom klee en jou vir jou eie vlees nie verberg nie?”

Comments are closed.