Sukses

Een manier waarop ons ons doelwitte vir ’n kamp kan formuleer, is om te sê wat ons met die kinders wil bereik voor die einde van die kamp.  Dit sou egter beteken dat ons ons doel afhanklik stel van eksterne faktore waaroor ons geen beheer het nie, naamlik die optrede van ander mense (die kinders) en die werking van die Heilige Gees.  Alhoewel ons baie graag ’n goeie reaksie van die kinders se kant af sal wil sien, sal dit dwaas wees om ons doel suiwer in hierdie terme uit te druk.

In die bogenoemde paragrawe waarin die doel van die kamp uiteengesit is, is suiwer gekyk na wat ons wil gaan doen.  Dit is ook dan hieraan wat ons ’n kamp aan sal kan meet of ons die beoogde doelwitte bereik het (met ander woorde gedoen het wat ons wou gedoen het), ongeag hoe die kinders daarop gereageer het.  Die bereiking van ons doelstellings hang van onsself af.

Die opdrag van die Skrif aan ons is immers ook nie om mense te gaan bekeer en ’n goeie lewe te laat lei nie.  Ons opdrag is slegs om te gaan verkondig, vermaan en op te bou – dinge wat van onsself afhang.

Laat elkeen van ons die woorde van Gal. 6:4 ter harte neem: “Maar laat elkeen sy eie werk op die proef stel; en dan sal hy grond vir roem he alleen wat homself betref en nie wat die ander betref nie.”

Comments are closed.